Çocuk İşçiliği

Çocuk işçilik, dünya genelinde milyonlarca çocuğun hayatını etkileyen ciddi bir küresel sorundur. Bu, çocukların haklarının ihlali olarak kabul edilir.

Sağlık, eğitim ve gelecekteki fırsatlarını olumsuz etkileyebilir.

ILO Sözleşmesi No. 182, kölelik, cinsel sömürü ve tehlikeli işler gibi en kötü çocuk işçiliği biçimlerini yasaklayarak çocuk işçiliğini önleme konusunda önemli bir adımdır. Sözleşme, onaylayan ülkelerin en kötü çocuk işçiliğini aciliyetle ortadan kaldırmak için önlemler almalarını ve bu tür çalışmalardan çıkarılan çocuklara destek sağlamalarını gerektirir.

Bu çabaların rağmen, milyonlarca çocuk hala çocuk işçiliği kıskacında, birçoğu sağlıklarını ve refahlarını riske atan tehlikeli koşullarda çalışmaya zorlanıyor..

Bu çocuklar genellikle eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer temel haklar ve hizmetlere erişimden yoksun kalırlar.

Bu sorunla mücadele etmek için, çocuk işçiliğinin tehlikeleri ve sonuçları hakkında farkındalığı artırmaya ve hükümetleri, işverenleri ve toplumları önlemek için harekete geçmeye teşvik etmeye devam etmek önemlidir. Bu, eğitim ve mesleki eğitim fırsatları sağlama, iş yasalarını uygulama ve ailelere ve toplumlara sosyal koruma ve destek sağlama gibi önlemleri içerebilir.