Şeffaflık

  • Yasalara, standart gerekliliklere, kural ve yönetmeliklere uygun hareket edeceğimizi,
  • Doğrulama/denetim faaliyetleri öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan kararlardan ve bunların uygulanmasından etkilenebilecek kişilerin bilgiye serbestçe ulaşmasını ve doğrudan erişmesini sağlayacağız,
  • Yeterli bilginin zamanında, doğru ve eksiksiz, kolay, anlaşılır format ve araçlarla sunulmasını sağlayacağımızı,