İş güvenliği önlemleri, iş yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınan tedbirlerdir. İş güvenliği önlemleri, iş yerindeki olası riskleri azaltmak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır.
Engelli işçi, bir veya birden fazla vücut fonksiyonunda kalıcı bir bozukluğa sahip olan kişidir. Bu nedenle, işyerinde eşit bir şekilde yer alabilmeleri için özel düzenlemeler ve haklar sağlanmaktadır.
Ayrımcılık, bir kişinin ırkı, cinsiyeti, yaşam tarzı, cinsel yönelimi, engelliliği, dini inancı, milliyeti veya başka bir özellikleri nedeniyle kötü muamele görmesi anlamına gelir.
Dünyanın her yerinden farklı yasal ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Bildirge, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de Paris'te ilan edildi.
Çocuk işçilik, dünya genelinde milyonlarca çocuğun hayatını etkileyen ciddi bir küresel sorundur. Bu, çocukların haklarının ihlali olarak kabul edilir.
Genç işçiler, iş hayatına atılmak için heyecanlı olsalar da, işçi olarak sahip oldukları hakları bilmek önemlidir. Genç işçilerin hakları, çoğu zaman işverenler tarafından ihlal edilir veya göz ardı edilir.