İş Sağlığı ve Güvenliği "İSG"

İş Sağlığı ve Güvenliği "İSG"

İş güvenliği önlemleri, iş yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınan tedbirlerdir. İş güvenliği önlemleri, iş yerindeki olası riskleri azaltmak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır.

Engelli İşçi Hakları

Engelli İşçi Hakları

Engelli işçi, bir veya birden fazla vücut fonksiyonunda kalıcı bir bozukluğa sahip olan kişidir. Bu nedenle, işyerinde eşit bir şekilde yer alabilmeleri için özel düzenlemeler ve haklar sağlanmaktadır.

Ayrımcılık

Ayrımcılık

Ayrımcılık, bir kişinin ırkı, cinsiyeti, yaşam tarzı, cinsel yönelimi, engelliliği, dini inancı, milliyeti veya başka bir özellikleri nedeniyle kötü muamele görmesi anlamına gelir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Dünyanın her yerinden farklı yasal ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Bildirge, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de Paris'te ilan edildi.

YYapacağız